Burzy již nepořádáme. Děkujeme všem, kteří se mezi lety 1996 – 2016 účastnili našich akcí.